Breadcrumbs

Title Page || publications

Právo životního prostředí: Obecná část (2016) E-SHOP

Právo životního prostředí: Zvláštní část (2015) E-SHOP

Pozemkové právo (2015) E-SHOP

Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (2016) ZDARMA

Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí (2017) ZDARMA

Prezentace z workshopů Telč 1

Prezentace z workshopů Telč 2


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017