Breadcrumbs

Title Page || Summer school > 2018

Letní škola se bude konat ve dnech 24. - 27. 9. 2018 v prostorách PrF MU.

 

 

Program letní školy 2018

----------------------------------------------------------- 

24. 9. 2018

9.00 - 11.00

Představení katedry, úvod do práva životního prostředí, základy práce se zdroji a vyhledávání judikatury

11.00 - 14.00

Dominik Židek (ÚS, PrF MU): Právo na samosprávu a netradiční regulace území

14.00 - 16.30

Jiří Vodička (ÚOHS, PrF MU): Jak je to s tou elektromobilitou?

 

25. 9. 2018

9.00 - 11.00

Olga Svobodová (KÚ JMK): Činnost krajského úřadu v ochraně životního prostředí - případová studie

11.00 - 13.00

Jana Cháberová (ČIŽP Praha): Česká inspekce životního prostředí: Co se stalo ve Lhotě? (případové studie, cvičení formou návrhu řešení, diskuse)

13.00 - 16.00

Nela Faltusová (Liga lidských práv, PrF MU), Martina Weissová (NSS, PrF MU): Těžba štěrkopísku a řešení poměrů v území

16.30 - 18.00

Milan Václavík (kuchař, foodbloger): Hmyz jako potravina - teoreticky a prakticky


26. 9. 2018

9.30 - 12.00

Petra Humlíčková (advokátka, PrF UK): Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí

12.30 - 13.30

Vojtěch Vomáčka (NSS, PrF MU): Úvod do právní ochrany zvířat - proč tuleň není býk?

13.30 - 15.00

Pavel Buršík (OBRAZ - Obránci zvířat): Kampaně proti klecovým chovům slepic, kožešinovým farmám a množírnám psů

15.00 - 16.30

Jan Auer (ČIŽP Brno): CITES a obchodování s ohroženými druhy

 

27. 9. 2018 

9.00 - 11.00

Michaela Konečná, Marie Poláčková (VOP): Činnost Veřejného ochránce práv v oblasti ochrany životního prostředí

11.00 - 14.00

Ján Bahýľ (advokát): Územní plánování a ochrana životního prostředí

14.00 - 16.30

Birgit Hollaus (WU Vídeň): A snail comes to the hospital. Or, the balancing of (public) interests in environmental law.

16.30 - 17.00

Zpětná vazba, zakončení výuky

 

 

Co Vás čeká?

Řešení aktuálních kauz a přednášky odborníků z praxe (soudců, advokátů, inspektorů, aktivistů a podobně).

Pro nás jde také o způsob, jak zapojit šikovné doktorandy v prostředí neformální výuky.

Pro Vás to může být zábava nebo první krok k velkým úspěchům, kterých jednou dosáhnete.

A taky dostanete 3 kredity :-)

 

Pro koho je letní škola určena?

Celkem pro maximálně 40 zájemců - kapacita je omezena!

Cílovou skupinou projektu jsou talentovaní studenti magisterského studia oboru Právo a právní věda zejména v 2. - 3. ročníku studia, tj. s dostatečnou schopností tvůrčí samostatné i skupinové práce a hlubší argumentace při řešení případů. Letní škola by těmto studentům měla nejen umožnit pochopit a osvojit si do hloubky teoretické základy látky vyučované v rámci dvousemestrálního povinného předmětu Právo životního prostředí, ale rovněž proniknout do praktické roviny jednotlivých oblastí.

 

Jak se můžete přihlásit?

1) Registrujte se přes konferenční systém MU, který bude k přihlašování otevřen 1. 6. 2018. ODKAZ JE ZDE 

2) Zaplaťte za účast. Poplatek činí 2.000 Kč. Po absolvování Letní školy a splnění dalších podmínek existuje pro studenty Právnické fakulty MU možnost proplacení účastnického poplatku (ne ubytování) formou jednorázového stipendia.

3) Po zaplacení si zapište předmět MVV231K Letní škola práva životního prostředí (podle termínů přihlašování v ISU od cca poloviny června). Zápis je podmíněný souhlasem vyučujícího, takže bude potvrzen na základě registrace v konferenčním systému.

4) Po udělení výjimky/souhlasu se zápisem se přihlašte do libovolné vypsané seminární skupiny.

 

Na co jde zaplacený poplatek?

Na odměny pro externí odborníky, na tisk materiálů, občerstvení, náklady fakulty a podobně. Vyšší počet účastníků nám umožní vymýšlet i něco navíc. 

Program a fotografie z ročníku 2017

 

 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017