Drobečková navigace

Titulní strana || Konference a semináře

AKTUALIZACE 1. 6. 2017: KAPACITA KONFERENCE JE JIŽ NAPLNĚNA! PROSÍM, VĚNUJTE POZORNOST ORGANIZAČNÍM POKYNŮM UVEDENÝM NÍŽE 

***********
***********

Vážení a milí kolegové, účastníci 18. ročníku česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí, 

děkujeme Vám za Vaši přihlášku na konferenci včetně zaslání tématu konferenčního příspěvku a jeho abstraktu. Současně Vám s potěšením sdělujeme, že téma Vašeho konferenčního příspěvku bylo z hlediska zaměření konference posouzeno a schváleno pro prezentaci během konferenčního jednání a také pro jeho zařazení do jednoho z plánovaných konferenčních výstupů, kterými budou monografie v angličtině a česko-polsko-slovenský elektronický sborník.

Místo a čas konání konference

 

Doprava

 • Pokud pojedete autem, lze využít parkoviště přímo před hotelem. Pokud k dopravě využijete veřejnou dopravu (vlak/autobus), můžete se k hotelu dopravit za pomocí taxi služby (viz např. http://www.florenti.cz/, http://taxiblansko.com/)

 

Ubytování

 • Hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích a za příplatek také v jednolůžkových pokojích - vždy se snídaní. Zájem o ubytování v jednolůžkovém pokoji je nutné oznámit organizátorům předem, a to nejpozději do 15. 6. 2017.
 • V hotelu je možné se ubytovat již od 5. 9. 2017 a to za cenu 595,- Kč ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní nebo 880,- Kč v jednolůžkovém pokoji se snídaní.

 

Fakultativní doprovodný program

 • Na den 7. 9. 2017 je v dopoledních hodinách plánován fakultativní doprovodný program. Jeho součástí je exkurze do CHKO Moravský kras s odborným výkladem a návštěvou Punkevní jeskyně.
 • Mezi hotelem Skalní mlýn a Punkevními jeskyněmi bude využita doprava vláčkem a k hornímu můstku propasti Macocha pak doprava lanovkou. Více na http://www.skalnimlyn.cz/vlacek-a-lanovka-k-punkevnim-jeskynim/. Zpáteční cestu lze absolvovat buď pěšky, nebo opět za využití lanovky a vláčku.
 • Prosíme, aby zájemci o výše uvedený doprovodný program oznámili organizátorům svou účast předem, a to nejpozději do 15. 6. 2017.
 • Cena doprovodného programu činí 350 Kč (odborný výklad, prohlídka jeskyní, lanovka a vláček). O cenu doprovodného programu je pro zájemce o něj navýšena základní částka konferenčního poplatku (viz níže).
 • V případě, že se doprovodného programu nezúčastníte, lze se v čase tohoto programu alternativně věnovat některým dalším aktivitám, které Moravský kras nabízí (např. zapůjčit si koloběžku – vice viz na http://www.skalnimlyn.cz/pujcovna-kolobezky/, nebo nordic walking hole více na http://www.skalnimlyn.cz/birki-nordic-walking-centrum/ nebo využít služeb některé z restaurací – více na http://www.skalnimlyn.cz/restaurace/).
 • Pro všechny účastníky konference je cca v 11. 30 hod. zajištěn oběd v restauraci Chata Macocha, která se nachází v  blízkosti Punkevních jeskyní (cena oběda je zahrnuta v základním poplatku). Zároveň upozorňujeme ty účastníky, kteří se nezúčastní doprovodného programu, že do restaurace Chata Macocha mohou dojít od hotelu Skalní Mlýn pěšky po žluté značce do kopce (cca 3 km) nebo se tam dopravit vláčkem a lanovkou přímo od hotelu (za cenu 140,- Kč - zvýhodněné kombinované zpáteční jízdné), popř. se vydat pěšky pohodlnou cestou po modré značce silnicí do jádra CHKO Moravský kras k dolní stanici lanovky (cca 2 km) a nechat se kabinkovou lanovkou vyvézt na horní můstek k Chatě Macocha (za cenu 90,- Kč zpáteční lístek).

 

Konferenční poplatek

 

 • Základní výše konferenčního poplatku činí 1.950,- Kč. Jedná se o příspěvek účastníků konference k dorovnání celkových nákladů konference, přičemž větší část nákladů na konferenci je hrazena ze strany dárců a sponzorů, kterým zdvořile děkujeme (jejich seznam bude zveřejněn následně).
 • V základní ceně konferenčního poplatku je zahrnuto ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaněmi ve dnech 6. - 8. září,  oběd a slavnostní večeře dne 6. 9. 2017, oběd na Chatě Macocha a večeře dne 7. 9. 2017 a drobné občerstvení v přestávkách jednání. Dále jsou v základní ceně poplatku zahrnuty veškeré náklady na organizaci konference vč. publikačního výstupu z konference.
 • Pro zájemce o ubytování dne 5. 9. 2017 se základní konferenční poplatek navyšuje o 595,- Kč (v případě zájmu o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji) nebo o částku 880,- Kč (v případě zájmu o ubytování v jednolůžkovém pokoji).
 • Pro zájemce o ubytování v jednolůžkovém pokoji ve dnech 6. – 8. září se základní konferenční poplatek navyšuje o 570,- Kč.
 • Pro zájemce o fakultativní doprovodný program se částka základního konferenčního poplatku navyšuje o 350,- Kč
 • Konferenční poplatek je nutné uhradit nejpozději do 30. 6. 2017 (viz platební údaje, které každý účastník obdrží na základě závazné přihlášky elektronicky).

 

Příspěvek a jeho publikace

 • Příspěvek je možno zpracovat a odevzdat v jazyce českém, slovenském, polském nebo anglickém.
 • Plánovaným výstupem z  konference je monografie v anglickém jazyce. V případě zájmu o tento publikační výstup je zapotřebí  příspěvek (kapitolu monografie) zpracovat v angličtině. Dalším plánovaným výstupem z konference je elektronický sborník v českém, polském a slovenském jazyce. Každý příspěvek lze publikovat pouze v jednom z uvedených plánovaných výstupů.
 • Příspěvek k publikaci v elektronickém sborníku nebo kapitolu monografie v angličtině je nutné odevzdat nejpozději v poslední den konání konference, tedy 8. 9. 2017. Konferenční příspěvek se odevzdává v elektronické podobě, a to odevzdáním do konferenčního systému dostupném na https://www.law.muni.cz/applications/cs/registered/administrations/collections/

a odesláním na elektronickou adresu vědeckého garanta konference. Pro zpracování příspěvku je nutné využít šablonu, která bude účastníkům konference  dostupná na webových stránkách konference http://envi.law.muni.cz/content/cs/conference/

 

Prosíme o vyplnění závazných přihlašovacích údajů nejpozději do 15. 6. 2017

(viz elektronický odkaz uvedený ve 2. cirkuláři, který každý účastník obdržel e-mailem).

 

Děkujeme a těšíme se na společné setkání v Moravském krasu.

Vědecký garant konference:

Doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

E-mail: Ilona.Jancarova@law.muni.cz

Garant konference:

JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

E-mail: Jana.Dudova@law.muni.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová

E-mail: Hana.Cejpek_Musilová@law.muni.cz nebo hanka@cejpek.eu

 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017