Drobečková navigace

Titulná strana || Konference a semináře
***********
***********

Fotografie z konference (V. Stejskal):

Vážení a milí kolegové, účastníci 18. ročníku česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí, 

děkujeme Vám za Vaši přihlášku na konferenci včetně zaslání tématu konferenčního příspěvku a jeho abstraktu. Současně Vám s potěšením sdělujeme, že téma Vašeho konferenčního příspěvku bylo z hlediska zaměření konference posouzeno a schváleno pro prezentaci během konferenčního jednání a také pro jeho zařazení do jednoho z plánovaných konferenčních výstupů, kterými budou monografie v angličtině a česko-polsko-slovenský elektronický sborník.

Místo a čas konání konference

 

Doprava

 • Pokud pojedete autem, lze využít parkoviště přímo před hotelem. Pokud k dopravě využijete veřejnou dopravu (vlak/autobus), můžete se k hotelu dopravit za pomocí taxi služby (viz např. http://www.florenti.cz/, http://taxiblansko.com/)

 

Ubytování

 • Hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích a za příplatek také v jednolůžkových pokojích - vždy se snídaní. Zájem o ubytování v jednolůžkovém pokoji je nutné oznámit organizátorům předem, a to nejpozději do 15. 6. 2017.
 • V hotelu je možné se ubytovat již od 5. 9. 2017 a to za cenu 595,- Kč ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní nebo 880,- Kč v jednolůžkovém pokoji se snídaní.

ROZPIS UBYTOVÁNÍ JE KE STAŽENÍ ZDE.

 

REGISTRACE

5.9.2017 (17.00 – 18.00)

6.9.2017 (8.30 – 9.00)

PROGRAM KONFERENCE

Prosíme o dodržení časového limitu prezentace jednotlivých příspěvků do 10 minut.

Středa 6.9.2017

Zahájení konference (9.00 – 9.10)

Dopolední jednání:   (9.10 – 13.00)

Předsedající: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

                        doc.JUDr. Jančářová, Ph.D.

1) Müllerová Hana - Ochrana přírody a veřejný zájem

2) Bukowski Zbigniew - Sustainable development concept and protection of nature in Polish law. (Koncepcja zrównoważonego rozwoju a ochrona przyrody w polskim prawie)

3) Karpus Karolina - UNESCO’s Man and the Biosphere Programme in the framework of Polish legislation – current and future challenges for Nature protection and land use

4) Damohorský Milan - Národní parky

5) Stejskal Vojtěch - Soumrak zvláštní druhové ochrany přírody podle zákona č.114/1992 Sb. – danajský dar k čtvrtstoletí ochrany přírody v ČR

Diskuse, přestávka (10.30-11.00)

6) Hanák Jakub - Další omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodu ochrany přírody a krajiny: krok správným směrem?

7) Konečná Michaela - K postavení správ národních parků České republiky, minulost a současnost

8) Kšica Jiří - Ochrana přírody podle vlastnictví?

9) Radecki Wojciech - Ochrana přírody a myslivost podle polského prava

10) Jančářová Ilona - Invazivní druhy

11) Zicha Jiří - Divočina včera, dnes a zítra

Diskuse (12.30 – 13.00)

Oběd (13.00 – 14.00)

Odpolední jednání (14.00 – 18.30)

Předsedající: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D.

                        JUDr. Jana Dudová, Ph.D. 

13) Chyba Jaroslav - Odpovědnost za úplné a aktuální poznání přírody

14) Habuda Adam - Modele odpowiedzialności w prawnej ochronie przyrody w Polsce/Models of responsibility in the legal protection of nature in Poland

15) Košičiarová Soňa - Procesné aspekty správneho trestania v ochrane prírody

16) Szalewska Małgorzata - Obowiązek kompensacji przyrodniczej jako instrument prawny ochrony przyrody (Obligation of environmental compensation as a legal instrument of environmental protection

17) Dienstbier Filip - Výjimky ze zákazů v ochraně přírody a krajiny

18) Průchová Ivana, Žídek Dominik - Přírodní parky – možnosti a meze v systému nástrojů k ochraně přírody a krajiny z pohledu práva

Diskuse, přestávka (15.30 -16.00)

19) Tomoszková Veronika - Územní systém ekologické stability a možné střety zájmů při jeho tvorbě

20) Dufala Martin - Obce a ochrana drevín v Slovenskej republike

21) Bojar-Fijałkowski Tomasz - Environmental hard-cases in Poland. Shall Vistula Spit become second Rospuda Valley?” (in Polish: Środowiskowe hard-cases w Polsce. Czy Mierzeja Wiślana stanie się drugą Doliną Rospudy?)

22) Sobotka Michal - Ochrana přírody z pohledu Rámcové směrnice o vodách

23) Maslen Michal - Lesy ako objekty ochrany prírody na Slovensku

24) Bede Denis - Právo vstupovať na lesné pozemky a využívanie lesov veřejnosťou v strete záujmov

25) Pokorný Jiří - Využívání energetických a souvisejících nerostných surovin, střet s ochranou přírody nebo příležitost?

Diskuse (18.00 – 18.30)

Slavnostní večeře (19.30 – 22.00)

 

Čtvrtek 7.9.2017

Dopolední doprovodný program

Odpolední program v Domě přírody Moravského krasu (13.30 – 15.00)

RNDr. Leoš Štefka: Odborný výklad vedoucího správy CHKO Moravský kras k ochraně přírody v Moravském krasu

Přestávka

Odpolední jednání (15.00 – 18.00)

Předsedající: prof. Dr. hab. Wojciech Radecki

                        JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

26) Danecka Darina - Wywłaszczenie na cele ochrony przyrody w Polsce.

27) Dobrowolski Grzegorz - Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć górniczych

28) Cholewa Klaudia - Ostatnie zmiany w zakresie powszechnej ochrony drzew i krzewów w Polsce

29) Nawrot Filip - Włoskie prawo ochrony środowiska

30) Olejarczyk Ewa - Charakter prawny opłat za wstęp na teren rezerwatu przyrody

31) Lipiński Aleksander - Wydobywanie kopalin na terenach uzdrowisk

32) Vícha Ondřej - Ochrana přírody a řešení střetů zájmů podle horního zákona

33) Knotek Jaroslav - Možnosti a střety zájmů z hlediska ochrany přírody při údržbě pozemků s energovody

Diskuse (17.00 - 18.00)

Večeře (19.00 – 20.00)

 

Pátek 8.9.2017

Dopolední jednání (8.30 – 11.00)

Předsedající: prof.JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

                        JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.

 

34) Pekárek Milan - Ochrana přírody a stavební činnost.

35) Franková Martina - Ochrana přírody a krajiny při umisťování staveb a změnách využití území (procedurální aspekty ochrany přírody, vazba na stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí)

36) Šmelková Jana - Ochrana vzácnych vtáčích druhov v podmienkach SR

37) Tkáčiková Jana - Právní regulace provozování horolezectví ve zvláště chráněných územích

38) Huneš Karel - Veřejné užívání lesa pro rekreační a sportovní účely

39) Dudová Jana - Klidová území národních parků jako účinný nástroj k ochraně divočiny?

40) Cejpek Musilová Hana - Omezení zemědělského hospodaření ve zvláště chráněných územích

41) Król Monika - Nature protection from the negative effects of agriculture

42) Zawada Katarzyna - Wprowadzenie do prawa ochrony przyrody Federacji Rosyjskiej 

43) Vomáčka Vojtěch, Strouhal Jakub – Ochrana přírody a krajiny při umísťování, výstavbě a provozu větrných elektráren

Diskuse (11.00-12.00)

Závěr konference, občerstvení

 

Fakultativní doprovodný program

 • Na den 7. 9. 2017 je v dopoledních hodinách plánován fakultativní doprovodný program. Jeho součástí je exkurze do CHKO Moravský kras s odborným výkladem a návštěvou Punkevní jeskyně.
 • Mezi hotelem Skalní mlýn a Punkevními jeskyněmi bude využita doprava vláčkem a k hornímu můstku propasti Macocha pak doprava lanovkou. Více na http://www.skalnimlyn.cz/vlacek-a-lanovka-k-punkevnim-jeskynim/. Zpáteční cestu lze absolvovat buď pěšky, nebo opět za využití lanovky a vláčku.
 • Prosíme, aby zájemci o výše uvedený doprovodný program oznámili organizátorům svou účast předem, a to nejpozději do 15. 6. 2017.
 • Cena doprovodného programu činí 350 Kč (odborný výklad, prohlídka jeskyní, lanovka a vláček). O cenu doprovodného programu je pro zájemce o něj navýšena základní částka konferenčního poplatku (viz níže).
 • V případě, že se doprovodného programu nezúčastníte, lze se v čase tohoto programu alternativně věnovat některým dalším aktivitám, které Moravský kras nabízí (např. zapůjčit si koloběžku – vice viz na http://www.skalnimlyn.cz/pujcovna-kolobezky/, nebo nordic walking hole více na http://www.skalnimlyn.cz/birki-nordic-walking-centrum/ nebo využít služeb některé z restaurací – více na http://www.skalnimlyn.cz/restaurace/).
 • Pro všechny účastníky konference je cca v 11. 30 hod. zajištěn oběd v restauraci Chata Macocha, která se nachází v  blízkosti Punkevních jeskyní (cena oběda je zahrnuta v základním poplatku). Zároveň upozorňujeme ty účastníky, kteří se nezúčastní doprovodného programu, že do restaurace Chata Macocha mohou dojít od hotelu Skalní Mlýn pěšky po žluté značce do kopce (cca 3 km) nebo se tam dopravit vláčkem a lanovkou přímo od hotelu (za cenu 140,- Kč - zvýhodněné kombinované zpáteční jízdné), popř. se vydat pěšky pohodlnou cestou po modré značce silnicí do jádra CHKO Moravský kras k dolní stanici lanovky (cca 2 km) a nechat se kabinkovou lanovkou vyvézt na horní můstek k Chatě Macocha (za cenu 90,- Kč zpáteční lístek).

 

Konferenční poplatek

 

 • Základní výše konferenčního poplatku činí 1.950,- Kč. Jedná se o příspěvek účastníků konference k dorovnání celkových nákladů konference, přičemž větší část nákladů na konferenci je hrazena ze strany dárců a sponzorů, kterým zdvořile děkujeme.
 • V základní ceně konferenčního poplatku je zahrnuto ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaněmi ve dnech 6. - 8. září,  oběd a slavnostní večeře dne 6. 9. 2017, oběd na Chatě Macocha a večeře dne 7. 9. 2017 a drobné občerstvení v přestávkách jednání. Dále jsou v základní ceně poplatku zahrnuty veškeré náklady na organizaci konference vč. publikačního výstupu z konference.
 • Pro zájemce o ubytování dne 5. 9. 2017 se základní konferenční poplatek navyšuje o 595,- Kč (v případě zájmu o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji) nebo o částku 880,- Kč (v případě zájmu o ubytování v jednolůžkovém pokoji).
 • Pro zájemce o ubytování v jednolůžkovém pokoji ve dnech 6. – 8. září se základní konferenční poplatek navyšuje o 570,- Kč.
 • Pro zájemce o fakultativní doprovodný program se částka základního konferenčního poplatku navyšuje o 350,- Kč
 • Konferenční poplatek je nutné uhradit nejpozději do 30. 6. 2017 (viz platební údaje, které každý účastník obdrží na základě závazné přihlášky elektronicky).

 

Příspěvek a jeho publikace

 • Příspěvek je možno zpracovat a odevzdat v jazyce českém, slovenském, polském nebo anglickém.
 • Plánovaným výstupem z  konference je monografie v anglickém jazyce. V případě zájmu o tento publikační výstup je zapotřebí  příspěvek (kapitolu monografie) zpracovat v angličtině. Dalším plánovaným výstupem z konference je elektronický sborník v českém, polském a slovenském jazyce. Každý příspěvek lze publikovat pouze v jednom z uvedených plánovaných výstupů.
 • Příspěvek k publikaci v elektronickém sborníku nebo kapitolu monografie v angličtině je nutné odevzdat nejpozději v poslední den konání konference, tedy 8. 9. 2017. Konferenční příspěvek se odevzdává v elektronické podobě, a to odevzdáním do konferenčního systému dostupném na https://www.law.muni.cz/applications/cs/registered/administrations/collections/

a odesláním na elektronickou adresu vědeckého garanta konference. Pro zpracování příspěvku je nutné využít šablonu, která bude účastníkům konference  dostupná na webových stránkách konference http://envi.law.muni.cz/content/cs/conference/

 

Prosíme o vyplnění závazných přihlašovacích údajů nejpozději do 15. 6. 2017

(viz elektronický odkaz uvedený ve 2. cirkuláři, který každý účastník obdržel e-mailem).

 

Děkujeme a těšíme se na společné setkání v Moravském krasu.

Vědecký garant konference:

Doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

E-mail: Ilona.Jancarova@law.muni.cz

Garant konference:

JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

E-mail: Jana.Dudova@law.muni.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová

E-mail: Hana.Cejpek_Musilová@law.muni.cz nebo hanka@cejpek.eu

 

Tato konference byla uspořádána za laskavého přispění Jihomoravského kraje. 


Hrazeno z dotace JMK 2017 ve výši 40.000 Kč na základě smlouvy č. 044560/17/ORR

 

 

Dále přispěli následující sponzoři a dárci:

 

 

 

 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017